Současnost

Softballový a baseballový klub Sabat Praha patří mezi nejstarší a největší kluby pálkovacích her v ČR. Sportovní klub byl založen v roce 1969 a více než 40 let vytváří zázemí pro baseballové a softbalové oddíly dětí, mládeže i dospělých. Děti do devíti let trénují společné základy sportů, ve starším věku se tréninky dělí na baseball a softball, ve kterých se dále dělí na věkové kategorie. Všechny věkové kategorie trénují zkušení trenéři, kteří si pravidelně doplňují a aktualizují vzdělání ve specializovaných kurzech.
V současné době v klubu hraje přes 150 hráčů a hráček v mládežnických kategoriích a přes osmdesát  v kategoriích dospělých.

Mládež hraje regionální soutěže organizované baseballovým a softballovým svazem, a pravidelně startuje ve vrcholných soutěžích sezony, jako jsou Final Four anebo mistrovství republiky. Dospělý tým žen hraje Extraligu, naši nejvyšší softballové soutěži. Mužský A tým startuje v 1. LIZE, druhé nejvyšší baseballové soutěži.

SaBaT provozuje areál s jedním baseballovým hřištěm, jedním softballovým hřištěm a jedním mládežnickým hřištěm. Kromě hřišť areál disponuje i několika krytými pálkařskými klecemi a kompletním zázemím pro sportovce.

Kromě samotného trénování a hraní klub pravidelně pořádá a podílí se na organizaci mnoha nejen sportovních akcí. Není nám lhostejný pohybový rozvoj nejen baseballové a softballové mládeže, proto zastřešujeme několik sportovních kroužků v základních školách a popularizačních akcí.

Vize do budoucna

Jsme klubem, který roste a každý rok se posouvá o krok dál – zlepšuje podmínky pro trénování a vyžití členů, zvelebuje areál a zvyšuje výkonnost A týmů klubu. I do budoucna chceme růst podle našich vizí…

V roce 2016 započala první fáze projektu revitalizace areálu, která spočívala ve stavbě nových střídaček a vybudování podlahy pro plánovanou sportovní halu. V nejbližších dvou letech je cílem dobudovat sportovní halu, tak abychom mohli co nejvíce tréninků v zimě absolvovat v domácím prostředí.

S ohledem na zvyšující se zájem o náš sport před klubem vyvstává potřeba vybudování nového hřiště pro mládež. Vybudování dalšího hřiště je střednědobým cílem.

Další vize:

  • rozšířit okruh škol a školek, se kterými budeme spolupracovat
  • vytvoření akreditovaného tréninkového centra klubu
  • kluboví trenéři působící u reprezentačních výběrů
  • postup do nejvyšší baseballové soutěže

SaBaT Praha je rozhodně klubem, který má co nabídnout. 

Vytisknout