Vedení klubu

Adresa : U Vltavy 816/1, Praha 7 - Troja, 171 00
IČO : 48133183
DIČ : CZ 4813 3183

Doručovací adresa (pro doručování faktur) :
Eva Křepinská, Na Jarově 2673/7, 130 00, Praha 3

Bankovní spojení :
Raiffeisenbank, číslo účtu : 1011067862/5500

Výkonný výbor

Pozice Skutečné jméno E-mail Telefon:
Prezident klubu Jan Zákora 602 275 089
Víceprezident pro Baseball Vít Křepinský 777 107 125
Víceprezident pro Softball Jan Měřička 605 233 517
Člen VV Štěpán Hasal 725 927 145
Člen VV Matěj Šišolák 608 215 740
Člen VV Jiří Křepinský 777 241 576
Člen VV Šárka Kolovratová 608 976 184
Člen VV Petra Malá 732 174 301
Člen VV Eva Křepinská 602 680 234