Vedení klubu

Adresa : U Vltavy 816/1, Praha 7 - Troja, 171 00
IČO : 48133183
DIČ : CZ 4813 3183

Doručovací adresa (pro doručování faktur) :
Eva Křepinská, Na Jarově 2673/7, 130 00, Praha 3

Bankovní spojení :
Raiffeisenbank, číslo účtu : 1011067862/5500

Výkonný výbor

Pozice Skutečné jméno E-mail Telefon:
Prezident klubu Jan Zákora 602 275 089
hospodářka klubu Eva Křepinská 602 680 234
viceprezident pro baseball Štěpán Hasal 725 927 145
viceprezident pro softball Martin Štěpán 602 431 453
Člen VV Šárka Kolovratová 608 976 184