Tréninkové Centrum Praha

Zimní příprava hráčů (a letos i hráček) 2023/2024

Pro letošní činí přípravu v TCP jsme připravili dvě novinky - zvyšujeme délku sobotní tréninkové jednotky na tři hodiny a přidáváme nedělní blok pro tréninky zaměřené na rozvoj softballových dovedností.

V první fázi se zaměřujeme na kompenzaci jednostranné zátěže po herní sezóně, zvyšování kondice, shadow drilům, odstranění špatných návyků a přípravě na házení, v druhé fázi se zaměřujeme na zlepšení specifického pohybu, zvyšování rychlosti a technice házení a zadákování. U tréninku pálky se od počátku zaměřujeme na zlepšení techniky a postupnou gradaci výkonu směrem k sezóně.

Tréninky jsou rozděleny do dvou dnů. Ve čtvrtek bude probíhat kondiční příprava, posilování, kompenzace jednostranné zátěže a zvyšování flexibility. V sobotu (baseball) a v neděli (softball) se budeme věnovat rozvoji sportovních dovedností. Ke svěřencům přistupujeme individuálněji, proto omezíme počet trénujících ve skupině na maximálně 10 hráčů či hráček, výjimkou jsou čtvrteční kondiční tréninky, které budou probíhat v jedné skupině.

Baseballové TCP vypisujeme pro ročníky 2012 a 2013 v kategorii mladších (U13 v roce 2024) a ročníky 2010 a 2011 v kategorii starších (U15 v roce 2024).

Softballové TCP vypisujeme pro hráčky ročníků 2007 až 2010.

V případě vyššího zájmu budou účastníci vybráni po konzultaci s týmovými trenéry.

Společné čtvrteční kondiční tréninky začínají 2. 11. 2023 a končí 21. 3. 2024. Tréninky budou probíhat od 17:00 do 18:30 v hale na SaBaTu.

Sobotní baseballové tréninky začínají 4. 11. 2023 a končí 23. 3. 2024, s pauzou o vánočních svátcích a novoročním volnu.

Nedělní softbalové tréninky začínají 5. 11. 2023 a končí 24. 3. 2024, s pauzou o vánočních svátcích a novoročním volnu.

Sobotní tréninky starších U15 budou probíhat v hale SaBaTu od 9:00 hodin do 12:00 hodin, tréninky mladších U13 budou probíhat od 12:00 do 15:00 hodin.

Nedělní tréninky softballu budou probíhat v hale SaBaTu od 9:00 do 11:00 hodin.

V případě pěkného počasí bude část tréninku probíhat venku.

Štěpán Hasal

TCP Praha


Individual practices

Tréninkové centrum Praha spouští nový projekt, který si klade za cíl zkoordinovat a zaštítit individuální přípravu baseballistů i softballistek. Princip fungování systému TCP Individual Practices je velmi jednoduchý. TCP vede databází trenérů, kteří mají zájem poskytovat hráčům individuální tréninkové jednotky. Hráči vyplní jednoduchý dotazník, ve kterém uvedou základní osobní údaje a následně specifikují, o co mají přesně zájem (na výběr je P, C, IF, OF, Batting a časem výběr rozšíříme i o kondiční přípravu; vyplní se časové preference a dotazník umožňuje si zvolit i preferovaného trenéra). Následně TCP propojí preference trenérů a hráčů a domluví individuální trénink. TCP zajišťuje tréninkové plochy i materiál.

Cenu za tréninkovou jednotku si každý trenér určí sám. Cena je splatná vždy na konci měsíce na základě faktury za všechny individuální tréninky, které daný měsíc proběhly. V ceně je zahrnutá odměna trenéra, poplatek za využití hřišť i materiálu.

S TCP Individual Practices si tedy každý hráč může vybrat, kdy, co a s kým bude trénovat.

Více se dozvíte na FB Tréninkového centra Praha.


Summer campy

V období letních prázdnin organizuje TCP letní příměstské tábory v areálu SaBaT Praha zaměřené na sportovní vyžití dětí. V průběhu příměstského tábora se děti seznámí nejen s baseballem a softballem, ale i s dalšími kolektivními sporty.

Podrobnosti jsou vždy v dostatečném čase před prázdninami zveřejněny na FB Tréninkového centra Praha.


TCP Development Camp

Pro menší kluby v Čechách jsme připravili projekt TCP Development Camp. Development kempy jsou skvělou možností jak pomoci hráčům v zlepšování individuálních baseballových dovedností. Je to příležitost vyslechnout si rady od velmi zkušených baseballistů.

Kemp je organizován vždy pro hráče jednoho klubu a odehrává se přímo na hřišti zájemce. Cílovou skupinou jsou starší hráči (U12 +). Minimální nutný počet pro zorganizování kempu je 10 hráčů.

Podrobnosti naleznete na FB Tréninkového centra Praha.

Zpět na Akce