1. LIGA

1. 4. 2023 12:00 @ Hroši
Hippos Brno - SaBaT Praha
3 : 7