1. LIGA

9. 9. 2023 13:00 @ SaBaT
SaBaT Praha - Olympia Blansko
6 : 5