1. LIGA

23. 9. 2023 13:00 @ SaBaT
SaBaT Praha - Blesk Jablonec
4 : 7