1. LIGA

20. 7. 2024 13:00 @ SaBaT
SaBaT Praha - Blesk Jablonec
14 : 3