Valná hromada

Výkonný výbor klubu svolal na čtvrtek 21. března 2024 od 18:00 hodin Valnou hromadu spolku. Jednání valné hromady se bude konat v klubovně spolku, U Vltavy 816/1, Praha 7.

Navržený program:

1) schválení programu jednání valné hromady (procedurální věci)

2) zprávy o činnosti (předseda, místopředsedové, Kontrolní a revizní komise)

3) projednání účetní závěrky roku 2023 a návrh rozpočtu spolku na rok 2024

4) změna Stanov spolku

5) různé

6) závěr

Štěpán Hasal (předseda)

V interní pozvánce jsou přiloženy platné stanovy spolku, návrh změn stanov spolku v revizním módu a platný jednací a volební řád valné hromady.